World Sol Yağ, Yakıt ve Katran Çözücü


BU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ ve KULLANICIYA SAĞLADIĞI YARARLAR:


   • Emniyetlidir. WORL SOL su ile seyreltildiğinde yanmaz bir yapı oluşturur 
   • Klorlu solvent, asit, alkali içermez. Biyolojik olarak çözünür.
   • Hoş kokuludur. Kullanımı kolaydır.
   • Ekonomiktir. Bir birim WORL SOL dört birim su ile seyreltilerek kullanılır.
   • Su ile karıştırıldığında oluşan emülsiyon dik yüzeylerde tutunur ve yağı/kiri bünyesine alana kadar orada kalır.
   • Diğer solvent çözücüler gibi buhar çıkarmaz. Kullanımı sağlıklıdır.
   • Yağ, zift, yakıt, kir ve birçok kaplama malzemesini ovalamaya gerek bırakmaksızın çözer.

 

 

KULLANILDIĞI YERLER:


   • Gıda endüstrisi, tamir atölyeleri, gemicilik sektörü, inşaat sektörü, otomotiv sanayi, mutfaklar
   • Gemi tanklarının fueloil gibi artık bırakan yakıtlardan arındırılması
   • Ağır yağ ve kirle kaplanmış inşaat makinelerinin, büyük araçların, halatların, her türlü metal yüzeyin, atölye

     zeminlerinin v.s temizlenmesi